ՀՂՈՒՄՆԵՐ

ՊԵԿ

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ պաշտոնական կայք
(Հարկային տեսչություն)

arlis.am

Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգ

ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐ

Պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգ (e-payments.am)

File-online

Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգ

ՎԻՃ. ԿՈՄԻՏԵ

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե

ՊԵՏ. ՌԵԳԻՍՏԱՐ

ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստր

Փնտրման համակարգ

ՀՀ հարկ վճարողների փնտրման համակարգ

ՓՈԽԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ԱՐԽԻՎ

ՀՀ ԿԲ արժույթի փոխարժեքների արխիվ (պաշտոնական)

ՕՐԱՑՈՒՅՑ

Հարկային օրացույց։ Աշխատանքային և ոչ աշխատանքային օրեր։