05/04 2017

ՏՈՒՅԺԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ ՆՈՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՎ

Ողջույն հարգելի այցելու։ Ինչպես գիտեք, 2018թ.-ից ուժի մեջ է մտնում նոր ՀՕ, որը կսահմանի հարկի գումարը սահմանված ժամկետից ուշ վճարման համար կիրառվող տույժերի հաշվարկման նոր քաղաքականություն, ըստ որի, ներկայիս 0,15% – ի փոխարեն կկիրառվի 0,075% դրույքաչափ՝ յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար։ Մեկ ժամկետանց օրվա համար հարկ վճարողներից կգանձվի կրկնակի քիչ գումար, սակայն տույժերի հաշվարկը կշարունակվի 730