05/07 2019

ԱՐՄԱՏԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍՈՎ, ԱՆՑՈՒՄ ՀԱՄԱՀԱՐԹ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՆ

Արդեն իսկ ուժի մեջ մտած հարկային օրենսգրքի փոփոխություններով (ՀՕ-68-Ն), 2020 թվականի հունվարի 1-ից կգործի եկամտային հարկի համահարթ համակարգ, որը ներկայիս գործող եկամտային հարկի դրույքաչափերը կիջեցնի միչև 20%, հետևյալ հաջորդականությամբ` 2020 թվականի հունվարի 1-ից` 23 տոկոս 2021 թվականի հունվարի 1-ից` 22 տոկոս 2022 թվականի հունվարի 1-ից` 21 տոկոս 2023 թվականի հունվարի 1-ից` 20 տոկոս Շահաբաժինների մասով

05/07 2019

ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻՑ ՀԱՐԿՎՈՂ ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՎԵՐԱՆԱՅՎԵՑԻՆ

Լավ լուր ավտոմեքենաների վաճառքով զբաղվողների և նրանց համար, ոնվքեր նմանատիպ գործարքներից արդեն կուտակել են հսկայանակ պարտքեր եկամտային հարկի գծով: Հարկային օրենսգրքի նոր փոփոխությունների (ՀՕ-68-Ն) համաձայն, ավտոմեքենայի օտարումը համարվում է ձեռնարկատիրական գույքի օտարում, այսինքն հարկվում է, եթե ավտոմեքենան օտարվում է ձեռք բերելուց հետո՝ 365 օրվա ընթացքում: Էական չէ, թե դա որ երրորդ մեքենային վաճառքի դեպքն է: