ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

08/03 2021

ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ ՄԻԿՐՈՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒԲՅԵԿՏ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԱՁ-ՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հարց. Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվող անհատ ձեռնարկատերը (ԱՁ) համարվու՞մ է սոցիալական վճար վճարող և եթե այո, ի՞նչ դրույքաչափ է գործում, ո՞րքան է վճարում սոցիալական վճար: Պատասխան. Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվող ԱՁ-ն սոցիալական վճարը կատարում է 5% դրույքաչափով կամավորության սկզբունքով: 2021թ. փետրվարի 20-ին հրապարակված N156 իրազեկման միջոցով ՊԵԿ-ը տվեց այդ հարցի պատասխանը: Համաձայն «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի

05/07 2019

ԱՐՄԱՏԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍՈՎ, ԱՆՑՈՒՄ ՀԱՄԱՀԱՐԹ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՆ

Արդեն իսկ ուժի մեջ մտած հարկային օրենսգրքի փոփոխություններով (ՀՕ-68-Ն), 2020 թվականի հունվարի 1-ից կգործի եկամտային հարկի համահարթ համակարգ, որը ներկայիս գործող եկամտային հարկի դրույքաչափերը կիջեցնի միչև 20%, հետևյալ հաջորդականությամբ` 2020 թվականի հունվարի 1-ից` 23 տոկոս 2021 թվականի հունվարի 1-ից` 22 տոկոս 2022 թվականի հունվարի 1-ից` 21 տոկոս 2023 թվականի հունվարի 1-ից` 20 տոկոս Շահաբաժինների մասով

05/07 2019

ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻՑ ՀԱՐԿՎՈՂ ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՎԵՐԱՆԱՅՎԵՑԻՆ

Լավ լուր ավտոմեքենաների վաճառքով զբաղվողների և նրանց համար, ոնվքեր նմանատիպ գործարքներից արդեն կուտակել են հսկայանակ պարտքեր եկամտային հարկի գծով: Հարկային օրենսգրքի նոր փոփոխությունների (ՀՕ-68-Ն) համաձայն, ավտոմեքենայի օտարումը համարվում է ձեռնարկատիրական գույքի օտարում, այսինքն հարկվում է, եթե ավտոմեքենան օտարվում է ձեռք բերելուց հետո՝ 365 օրվա ընթացքում: Էական չէ, թե դա որ երրորդ մեքենային վաճառքի դեպքն է:

24/12 2018

ԱՌԱՆՑ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ՉԱՓԸ ԿՐՃԱՏՎԵԼՈՒ Է

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՄԱՄԲ 2019Թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1-ԻՑ ՓՈԽՎԵԼՈՒ ԵՆ ԱՌԱՆՑ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ԵՎ ԲՆԱԻՐԱՅԻՆ ՉԱՓԵՐԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ Է ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ 2019 թվականի հունվարի 1-ից առանց մաքսատուրքերի ու հարկերի վճարման ներմուծվող ապրանքների արժեքային չափը կրճատվելու է 3 անգամ, իսկ կշիռը՝ 2 անգամ: Փոփոխությունները նախատեսված են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի`

18/11 2018

ՀՕ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԻԿՐՈՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

  «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի հակիրճ բովանդակությունը Նախագծերով, մասնավորապես, առա­ջարկվում է՝ 1) 2020 թվականի հունվարի 1-ից էականորեն պարզեցնել փոքր ձեռ­նար­կա­տիրության հարկման համակարգը: Մասնավորապես, առաջարկվում է ինքնազբաղված անձանց հարկման համակարգի և ընտա­նեկան ձեռնարկա­տի­րու­թյան համա­կարգի փոխարեն ներդնել մեկ միասնական՝ միկրո­ձեռ­նար­կատիրության հարկ­ման համակարգ՝ սահ­մանելով, որ հարկման այս համակարգից կարող են