17/03 2017

ՄՈՏԻՎԱՑԻԱ. ԱԲԱՐԱՀԱՄ ԼԻՆԿՈԼՆԻ ՕՐԻՆԱԿԸ

1831 – ձախողվել է բիզնեսում, սնանկ է ճանաչվել 1832 – պարտվել է իր նահանգի օրենսդիր պալատի ընտրություններում 1834 – կրկին ձախողվել բիզնեսում և կրկին սնանկ է ճանաչվել 1835 -1836 – անձնական անհաջողություններ, արդյունքում՝ ծանր հոգեբանական խանգարում և երկարատև բուժում 1838 – պարտվել է նահանգի հերթական ընտրություններում 1843 – պարտվել է ԱՄՆ Կոնգրեսի ընտրություններում 1846 –