08/03 2021

ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ ՄԻԿՐՈՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒԲՅԵԿՏ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԱՁ-ՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հարց. Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվող անհատ ձեռնարկատերը (ԱՁ) համարվու՞մ է սոցիալական վճար վճարող և եթե այո, ի՞նչ դրույքաչափ է գործում, ո՞րքան է վճարում սոցիալական վճար: Պատասխան. Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվող ԱՁ-ն սոցիալական վճարը կատարում է 5% դրույքաչափով կամավորության սկզբունքով: 2021թ. փետրվարի 20-ին հրապարակված N156 իրազեկման միջոցով ՊԵԿ-ը տվեց այդ հարցի պատասխանը: Համաձայն «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի

05/07 2019

ԱՐՄԱՏԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍՈՎ, ԱՆՑՈՒՄ ՀԱՄԱՀԱՐԹ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՆ

Արդեն իսկ ուժի մեջ մտած հարկային օրենսգրքի փոփոխություններով (ՀՕ-68-Ն), 2020 թվականի հունվարի 1-ից կգործի եկամտային հարկի համահարթ համակարգ, որը ներկայիս գործող եկամտային հարկի դրույքաչափերը կիջեցնի միչև 20%, հետևյալ հաջորդականությամբ` 2020 թվականի հունվարի 1-ից` 23 տոկոս 2021 թվականի հունվարի 1-ից` 22 տոկոս 2022 թվականի հունվարի 1-ից` 21 տոկոս 2023 թվականի հունվարի 1-ից` 20 տոկոս Շահաբաժինների մասով

05/07 2019

ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻՑ ՀԱՐԿՎՈՂ ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՎԵՐԱՆԱՅՎԵՑԻՆ

Լավ լուր ավտոմեքենաների վաճառքով զբաղվողների և նրանց համար, ոնվքեր նմանատիպ գործարքներից արդեն կուտակել են հսկայանակ պարտքեր եկամտային հարկի գծով: Հարկային օրենսգրքի նոր փոփոխությունների (ՀՕ-68-Ն) համաձայն, ավտոմեքենայի օտարումը համարվում է ձեռնարկատիրական գույքի օտարում, այսինքն հարկվում է, եթե ավտոմեքենան օտարվում է ձեռք բերելուց հետո՝ 365 օրվա ընթացքում: Էական չէ, թե դա որ երրորդ մեքենային վաճառքի դեպքն է:

24/12 2018

ԱՌԱՆՑ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ՉԱՓԸ ԿՐՃԱՏՎԵԼՈՒ Է

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՄԱՄԲ 2019Թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1-ԻՑ ՓՈԽՎԵԼՈՒ ԵՆ ԱՌԱՆՑ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ԵՎ ԲՆԱԻՐԱՅԻՆ ՉԱՓԵՐԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ Է ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ 2019 թվականի հունվարի 1-ից առանց մաքսատուրքերի ու հարկերի վճարման ներմուծվող ապրանքների արժեքային չափը կրճատվելու է 3 անգամ, իսկ կշիռը՝ 2 անգամ: Փոփոխությունները նախատեսված են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի`

18/11 2018

ՀՕ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԻԿՐՈՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

  «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի հակիրճ բովանդակությունը Նախագծերով, մասնավորապես, առա­ջարկվում է՝ 1) 2020 թվականի հունվարի 1-ից էականորեն պարզեցնել փոքր ձեռ­նար­կա­տիրության հարկման համակարգը: Մասնավորապես, առաջարկվում է ինքնազբաղված անձանց հարկման համակարգի և ընտա­նեկան ձեռնարկա­տի­րու­թյան համա­կարգի փոխարեն ներդնել մեկ միասնական՝ միկրո­ձեռ­նար­կատիրության հարկ­ման համակարգ՝ սահ­մանելով, որ հարկման այս համակարգից կարող են

06/11 2018

ՆԱԽԱԳԻԾ ԴԱՅԱԿՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀԱԿԻՐՃ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ Նախագծի նպատակը «Մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող՝ աշխատանք փնտրող անձանց՝ մինչև երեխայի երկու տարին լրանալն աշխատանքի վերադառնալու դեպքում երեխայի խնամքն աշխատանքին զուգահեռ կազմակերպելու համար աջակցության տրամադրում» ծրագրի շրջանակներում աջակցությունից օգտվող անձի երեխայի խնամքի հետ կապված՝  ֆիզիկական անձանց (դայակների) համար հարկային արտոնություն սահմանելն է: ՆԱԽԱԳԻԾ   ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ

06/11 2018

ՆԱԽԱԳԻԾ ՀՕ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ՀԱԿԻՐՃ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ Սույն նախագծի ընդունումը պայմանավորված է ներքին արտադրողի համար արդյունաբերական գոտում ավելի արդյունավետ պայմանների ստեղծմամբ։ Ներկայումս Հայաստանի Հանրպետությունում չեն ձևավորվել արդյունաբերական գոտիներ և նրանց գործունեության պայմանները ավելի գրավիչ դարձնելու նպատակով առաջարկվում է տրվող հնարավոր արտոնությունները տարածել նաև արդյունաբերական գոտիներում վարձու աշխատողների եկամտային հարկի վրա։ Ուստի նման արտոնությունները խթան կհանդիսանա արդյունաբերական գոտիներում օտարերկրյա ներդրողների համար,

26/06 2018

ՊԵԿ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

«Ֆեյսբուքյան ասուլիս» ՊԵԿ նախագահ Դավիթ Անանյանի հետ. 18.06.2018 Ներկայացնում ենք Դավիթ Անանյանի որոշ պատասխաններ հանրությանը հետաքրքրող երկու հարցի վերաբերյալ,  որոնք օգտատերերը ուղղերլ էին ՊԵԿ նախագահին։ Davit Ananyan · 9:21 ԵԱՏՄ շրջանակներում ներմուծումների դեպքում գործում են ինվոյսներում արտացոլված արժեքները, իսկ երրորդ երկրներից ներմուծումների պարագայում հսկիչ գների կիրառման պրակտիկան շարունակվելու է, քանի որ այն հանդիսանում է ԵԱՏՄ միասնական օրենսդրության պահանջ։

21/06 2018

ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ԿԱՆԽԱՎՃԱՐՆԵՐԸ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՎ

Ինչպես գիտեք, հարկային օրենսգրքի որոշ հոդվածներ ուժի մեջ են մտնում 2017թ. հունվարի 1-ից և արդեն տարեսկզբից հարկ վճարողները հնարավորություն կունենան շահութահարկի կանխավճարները կատարել ոչ թե նախորդ տարվա շահութահարկի գումարի 18.75 տոկոսի չափով, այլ նախորդ եռամսյակի ընթացքում ապրանքների մատակարարումից, աշխատանքների կատարումից և ծառայությունների մատուցումից ստացվող եկամուտների երկու տոկոսի չափով: «2017 թվականի հունվարի 1-ից, համաձայն հարկային օրենսգրքի,

05/04 2017

ՏՈՒՅԺԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ ՆՈՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՎ

Ողջույն հարգելի այցելու։ Ինչպես գիտեք, 2018թ.-ից ուժի մեջ է մտնում նոր ՀՕ, որը կսահմանի հարկի գումարը սահմանված ժամկետից ուշ վճարման համար կիրառվող տույժերի հաշվարկման նոր քաղաքականություն, ըստ որի, ներկայիս 0,15% – ի փոխարեն կկիրառվի 0,075% դրույքաչափ՝ յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար։ Մեկ ժամկետանց օրվա համար հարկ վճարողներից կգանձվի կրկնակի քիչ գումար, սակայն տույժերի հաշվարկը կշարունակվի 730