ԿԱԴՐԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

ԿԱԴՐԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

Վարձու աշխատողներ ունեն գրեթե բոլոր հարկ վճարողները և կադրերի հաշվառման, աշխատանքային հարաբերությունների պատշաճ գրանցման պարտականությունները շատ հաճախ դրվում են ընկերության հաշվապահության վրա, արդյունքում անհարկի ավելանում է հաշվապահության բեռը։ Խոշոր ընկերությունները լուծել են այս խնդիրը՝ ստեղծելով առանձին ստորաբաժանում՝ կադրերի հաշվառման բաժին։ Մեք առաջարկում ենք ձեր ընկերության կադրերի հաշվառումը վստահել մեզ՝

  1. մենք կիրականացնենք աշխատանքային հարաբերությունների պատշաճ գրանցում,
  2. համագործակցում ենք նաև միայն աշխատանքային հարաբերությունների գծով և,
  3. չենք միջամտում ձեր ընկերության հաշվապահությանը,
  4. թեթեվանում է ձեր ընկերության հաշվապահության բեռը։

Ծառայությունը մատուցվում է մեր ընկերության գրասենյակում։

Ծառայության արժեքը որոշվում է բանակցությունների արդյունքում և կախված է հաճախորդի աշխատակիցների թվաքանակից և հոսքից։

Մենք երաշխավորում ենք հաճախորդի տրամադրած տվյալների գաղտնիությունը