ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ընկերությունը իրականացնում է խորհրտավություն հարկման համակարգի ճիշտ ընտրության, հարկերի օպտիմալացման, հաշվապահական հաշվառման հարցերի վերաբերյալ, ինչպես նաև այլ բիզնես ընթացակարգերի պարզաբանում։ Ծառայության նպատակն է հարկ վճարողներին տրամադրել հարկային դաշտին առընչվող լրացուցիչ տեղեկատվություն։ Մենք գիտակցում ենք, որ յուրաքանչյուր բիզնեսմեն ստանում է նման խորհրդատվություն իրեն սպասարկող հաշվապահությունից, սակայն երբեմն կարիք է լինում դիմել անկախ մասնագետներին՝ ոչ շահագրգիռ երրորդ կողմին։

Ծառայությունը մատուցվում է մեր ընկերության գրասենյակում։

Ծառայության արժեքը կախված է քննարկվող հարցերի բնույթից։

Մենք երաշխավորում ենք հաճախորդի տրամադրած տվյալների գաղտնիությունը