ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

Ներկայացնում ենք որոշ տնտեսական հարաբերությունների ժամանակ կիրառվող պայմանագրերի ձևեր։ Դրանք ընդհանուր ձևեր են, որոնք օգտագործելուց առաջ անհրաժեշտ է լրացնել, խմբագրել ըստ համապատասխան գործարքի բնույթի կամ ըստ տվյալ գործարքի որևէ առանձնահատուկ պայմանի։ Կայքը պատասխանատվություն չի կրում դրանց օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար։