ՕԳՏԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐ

ԲԼԱՆԿՆԵՐ01

Ներկայացնում ենք պրակտիկայում առավել հաճախ կիրառվող որոշ հաշվապահական ձևաթղթեր (բլանկներ)։ Տեղեկացնում ենք ձեզ, որ դրանք ժամանակի ընթացքում կարող ենք փոփոխվել կամ դուրս գալ կիրառությունից։ Կայքը պատաս...

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ02

Ներկայացնում ենք որոշ տնտեսական հարաբերությունների ժամանակ կիրառվող պայմանագրերի ձևեր։ Դրանք ընդհանուր ձևեր են, որոնք օգտագործելուց առաջ անհրաժեշտ է լրացնել, խմբագրել ըստ համապատասխան գործարքի բնույթի...

ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐ03

Այստեղ են պրակտիկայում առավել հաճախ կիրառվող տնտեսական որոշ գործառնությունների հաշվապահական ձեվակերպումներ /դեբետ-կրեդիտ/: Այս էջը առավել օգտակար կլինի սկսնակ կամ սակավ փորձ ունեցող հաշվապահների համար...

ԿԱՐԾԻՔՆԵՐ ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ