ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

ԻՆՉ ԵՆՔ ՄԵՆՔ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ

Հաշվապահական ծառայությունները մեր կողմից մատուցվող հիմնական ծառայություններն են, որոնք իրականացվում են փորձառու մասնագետների կողմից: Մենք վարում ենք հաշվապահությունը ճշգրիտ և բարեխղճորեն՝ համաձայն գործող օրենսդրության և միջազգային ստանդարտների։ Իրականացնում ենք հաճախորդի եկամուտների և ծախսերի, ֆինանսական վիճակի վերլուծություն և առաջարկներ ենք ներկայացնում բիզնեսի զարգացման համար, որպեսզի հաճախորդը կատարի արդյունավետ որոշումներ:

  1. Կազմակերպությունների գրանցում պետ. ռեգիստրում,
  2. Հաշվապահական հաշվառման վարում,
  3. Հաշվապահական հաշվառման ստուգում և վերականգնում,
  4. ԵՏՄ գործարքներ՝ ներմուծում, արտահանում,
  5. Հարկային հաշվարկների և հաշվետվությունների կազմում,
  6. Հարկային բեռի օպտիմալացում,
  7. Տնտեսական գրծունեության վերլուծություն:

Ծառայությունը մատուցվում է մեր ընկերության գրասենյակում (outsourcing)։

Ծառայության արժեքը որոշվում է բանակցությունների արդյունքում և կախված է հաճախորդի տնտեսական գործունեության ծավալներից, գործառնությունների քանակից և բնույթից, գործունեության տեսակից։

Մենք երաշխավորում ենք հաճախորդի տրամադրած տվյալների գաղտնիությունը և կրում ենք նյութական պատասխանատվություն մեր մատուցած ծառայությունների համար։