ՀՏՀ

Անհատ ձեռնարկատեր գրանցելու համար անհրաժեշտ է անձնագրով գնալ ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստր, որտեղ պետք է ներկայացնել դիմում գրանցվելու մասին (լրավցում է տեղում) և վճարել 3000 դրամ պետ. տուրք։ Գրանցումը կատարվում է անմիջապես։

Տարածվում է արդյոք նման դեպքերի վրա կանխիկ դրամով վճարումների սահմանափակումները։ Ներկայացնում ենք հաճախ տրվող այս հարցի մասին ՊԵԿ իրազեկումը