ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Սույն ինտերնետային կայքը` այսուհետ կայք, ներկայացնում է ԷՅԲԻԱՅ ՍՊԸ-ն, որը հանդիսանում է հաշվապահական ծառայություններ մատուցող ընկերություն: Ընկերության մասին տեղեկատվությունը ներկայացված է կայքում:

Կայքում տեղադրված նյութերը չեն հանդիսանում կայքի սեփականությունը, դրանք բաց են հանրային օգտագործման համար և անվճար են:

Այլ աղբյուրների հղում կատարալիս, կայքը նշում է դրա մասին: